Skip to main content

Wijkverpleging

Heeft u verpleging en verzorging nodig? Vanaf 1 januari 2015 wordt dit geregeld via uw zorgverzekeraar.

Wat verandert er in 2015?

  • Verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) wordt niet langer vanuit de AWBZ vergoed. Het valt vanaf januari onder uw basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.
  • Voor wijkverpleging betaalt u geen eigen risico en eigen bijdrage.
  • U heeft geen indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) meer nodig. De zorgbehoefte (indicatie) wordt door onze wijkverpleegkundige vastgesteld.


Voor wie is wijkverpleging?
Wijkverpleging is voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Denk hierbij aan ouderen, mensen met een chronische ziekte of een lichamelijke handicap. Deze vorm van verpleging is er ook voor mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog verzorging of verpleging thuis nodig hebben, of voor mensen die in hun laatste levensfase zorg nodig hebben (palliatieve zorg).