Skip to main content

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, verzachting of verlichting. Deze zorg wordt meestal verleend als genezing niet (meer) mogelijk is. Met uitzondering van pijnbestrijding en andere comfortverhogende maatregelen, is bij palliatieve zorg de medische ‘behandeling’ stopgezet.

Als u ongeneeslijk ziek bent en in een vergevorderd stadium van uw ziekte bent en thuis wenst te sterven, bieden wij continue totale zorg die het lijden zoveel mogelijk beperkt en verzacht. Voor uw familie nemen wij ook de tijd om ze te ondersteunen bij het aanvaardings- en rouwproces. Wij geven u gedurende de gehele dag medische, verpleegkundige en persoonlijke verzorging. Ook kunnen wij 24-uurszorg voor u regelen.