Skip to main content

Wijkverpleging

Heeft u verpleging en verzorging nodig? Vanaf 1 januari 2015 wordt dit geregeld via uw zorgverzekeraar. Wat verandert er in 2015? Verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) wordt niet langer vanuit de AWBZ vergoed. Het valt vanaf januari onder uw basisverzekering en wordt vergoed door uw...

Lees meer …Wijkverpleging

Verpleging en Verzorging

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging verleent kort- en langdurige verpleging. We verplegen onder meer ouderen en jongeren met een chronische ziekte of een lichamelijke handicap, maar ook mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog verzorging of verpleging thuis nodig hebben. Met thuiszorg kunt u de opname...

Lees meer …Verpleging en Verzorging

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, verzachting of verlichting. Deze zorg wordt meestal verleend als genezing niet (meer) mogelijk is. Met uitzondering van pijnbestrijding en andere comfortverhogende maatregelen, is bij palliatieve zorg de medische ‘behandeling’ stopgezet. Als u...

Lees meer …Palliatieve zorg

Nachtzorg

Bent u ernstig ziek en heeft u de hele nacht zorg nodig? Of dient er professionele hulp aanwezig te zijn zodat er onmiddellijk gehandeld kan worden wanneer dit nodig is? Met nachtzorg ontlast u uw mantelzorgers (meestal uw familie en vrienden). Deze kunnen dan op andere tijdstippen beter voor u zorgen....

Lees meer …Nachtzorg

Overbruggingszorg

Het kan zijn, dat u enige tijd moet wachten voordat er plaats is in een verzorgings- of verpleegtehuis. Voor deze overbruggingstijd moet er dan adequate zorg georganiseerd worden. In overleg met u bepalen wij welke zorg er nodig is totdat u terecht kunt in het verzorgings- of verpleegtehuis.

Lees meer …Overbruggingszorg

Telefoonzorg

Op een met u afgesproken tijdstip wordt u door één van onze medewerkers gebeld en worden bepaalde facetten van de zorg met u besproken. Indien tijdens dit gesprek blijkt, dat persoonlijk contact toch nodig is, komt er alsnog een zorgverlener bij u langs. Telefoonzorg zien wij als een aanvulling op...

Lees meer …Telefoonzorg