Skip to main content

THUISZORG WAAR U NIET OP HOEFT TE WACHTEN

Als u zorg of hulp nodig heeft, wilt u daar niet op hoeven wachten. NOVUM-Plus Zorg&Verpleging levert die zorg 24 uur per dag,
7 dagen per week.

Vooral in de regio’s Zaanstreek Waterland, Haarlemmermeer, IJmond (Midden-Kennemerland), Amsterdam, Amstelveen en Diemen, hebben wij op dit moment voldoende ruimte voor nieuwe cliënten.

088-0285888

THUISZORG AANGEPAST AAN UW BEHOEFTEN

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging is een HKZ ISO 9001-2010 gecertificeerde zorginstelling die thuiszorg op maat aanbiedt. Wij handelen naar de bestaande wetgeving en de volgende visiedocumenten:

  • Op weg naar normen voor verantwoorde zorg
  • Normen voor verantwoorde zorg thuis
  • De Governance code
  • Kwaliteitsdocument Verpleging Verzorging en Zorg thuis

Op deze wijze verlenen wij voortdurend zorg van hoge kwaliteit, die steeds doeltreffend, doelmatig, preventief en cliëntgericht is. Bij ons staat u altijd centraal.

Dag- en nachtzorg NOVUM-Plus Zorg&Verpleging is een vertrouwd en betrouwbaar adres voor zorg bij u thuis. Denk hierbij onder meer aan:

Telefoonzorg

Op een met u afgesproken tijdstip wordt u door één van onze medewerkers gebeld en worden bepaalde facetten van de zorg met u besproken. Indien tijdens dit gesprek blijkt, dat persoonlijk contact to...

A.I.V.: advies, instructie en voorlichting

De gespecialiseerde verpleegkundigen ondersteunen u thuis in uw eigen omgeving met advies, instructies en voorlichting. Wij begeleiden u bij het leren omgaan met uw ziekte of aandoening (zelfmanage...

Overbruggingszorg

Het kan zijn, dat u enige tijd moet wachten voordat er plaats is in een verzorgings- of verpleegtehuis. Voor deze overbruggingstijd moet er dan adequate zorg georganiseerd worden. In overleg met u ...

24-uurszorg op basis van een palliatieve indicatie

Deze zorg wordt meestal bij palliatieven, bij mensen met een ernstige lichamelijke aandoening, terminale cliënten of mensen met een psychogeriatrisch ziektebeeld, zoals dementie, ingezet. In deze g...

Nachtzorg

Bent u ernstig ziek en heeft u de hele nacht zorg nodig? Of dient er professionele hulp aanwezig te zijn zodat er onmiddellijk gehandeld kan worden wanneer dit nodig is? Met nachtzorg ontlast u uw ...

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op palliatie, verzachting of verlichting. Deze zorg wordt meestal verleend als genezing niet (meer) mogelijk is. Met uitzondering van pijnbestrijding en ande...

Verpleging en Verzorging

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging verleent kort- en langdurige verpleging. We verplegen onder meer ouderen en jongeren met een chronische ziekte of een lichamelijke handicap, maar ook mensen die net u...

Wijkverpleging

Heeft u verpleging en verzorging nodig? Vanaf 1 januari 2015 wordt dit geregeld via uw zorgverzekeraar. Wat verandert er in 2015? Verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) wordt niet la...
Met onze persoonlijke en professionele zorgverlening zorgen wij er al jaren voor dat u goed thuis verzorgd kunt worden. U kunt hierdoor langer zelfstandig blijven wonen. Hierbij bieden wij u alle ondersteuning die u nodig heeft.