Skip to main content

Verpleging en Verzorging

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging verleent kort- en langdurige verpleging. We verplegen onder meer ouderen en jongeren met een chronische ziekte of een lichamelijke handicap, maar ook mensen die net uit het ziekenhuis komen en nog verzorging of verpleging thuis nodig hebben. Met thuiszorg kunt u de opname in een verzorgings- of verpleeghuis zo lang mogelijk uitstellen of voorkomen. Bovendien zijn uw familie en vrienden gerustgesteld, aangezien zij weten dat u bij ons in goede handen bent.

Verpleging
Onder verpleging vallen onder meer stoma- en wondverzorging, bloedsuikerprikken en insuline-injecties geven, klysma’s geven en darmspoelen, medicatie verzorgen en het inbrengen en verzorgen van katheters en sondes.

Verzorging
Onder verzorging vallen onder andere het wassen en aankleden, het uit bed halen en nachtklaar maken, het naar het toilet brengen, het verwisselen van incontinentiemateriaal, de ondersteuning en het toezicht bij de maaltijden, de stoma en katheterverzorging, het toedienen van sondevoeding en het aanreiken van en toezicht houden op medicatie- inname.

Wij bieden ook thuisbegeleiding.