Skip to main content

THUISZORG WAAR U NIET OP HOEFT TE WACHTEN

Als u zorg of hulp nodig heeft, wilt u daar niet op hoeven wachten. NOVUM-Plus Zorg&Verpleging levert die zorg 24 uur per dag,
7 dagen per week.

088-0285888

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht of bent u niet helemaal tevreden over onze zorg?

Dan verzoeken wij u ons “Klachtenformulier” op de website in te vullen. U mag ons natuurlijk ook bellen (088 - 028 58 88) of ons een e-mail zenden naar (klachtenfunctionaris@novumpluszorg.nl). Hierbij mag u ook aangeven of u of u er prijs opstelt, dat uw klacht anoniem behandeld wordt.

Vul s.v.p. hier uw klacht in:

Algemeen

Beschrijving klacht

Uw voorstel voor een oplossing

Opmerkingen

Afhandeling van uw klacht

Na ontvangst van uw klacht zal de Klachtenfunctionaris met behulp van de door u ingevulde informatie de klacht onmiddellijk onderzoeken. U ontvangt binnen 24 uur een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Een reactie op uw klacht ontvangt u binnen 48 uur telefonisch of per E-mail.

Als u het niet eens bent met de reactie en oplossing van de Klachtenfunctionaris, kunt u dat gerust laten weten. Het is natuurlijk mogelijk, dat niet alle omstandigheden bij de eerdere behandeling van uw klacht meegenomen zijn. De klachtenfunctionaris zal uw klacht opnieuw onderzoeken.

Indien deze tot de zelfde conclusie komt, wordt uw klacht door de Klachtenfunctionaris doorverwezen naar de Klachtencommissie. Bij de leden van deze commissie zit er tenminste één lid van de directie. De Klachtencommissie zal binnen 48 uur nadat de klacht ontvangen is, hierop reageren. Het is onze ervaring dat het oordeel van Klachtencommissie nagenoeg nooit gevraagd wordt.

Mocht geen van de bovengenoemde opties aan uw verwachtingen voldoen, kunt u uw klacht natuurlijk altijd nog aan de rechter voorleggen. Wij hopen en gaan er vooralsnog van uit dat deze optie nooit van toepassing zal zijn.