Skip to main content

Privacybeleid

NOVUM-Plus Zorg&Verpleging hecht zeer veel belang aan uw privacy en gaan daarom zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Ons Privacy-beleid is gebaseerd op Europese en nationale wetgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens. Bij iedere verwerking van uw persoonsgegevens baseren wij ons op deze bronnen.
Ons Privacy-beleid beschermt de gegevens die afkomstig zijn van o.a. cliënten, medewerkers en vrijwilligers, sollicitanten en overige externe partijen zoals huisartsen, ziekenhuizen, andere zorgaanbieders. Bovengenoemde personen en instanties, hebben daarom ook het recht van inzage in de wijze waarop wij met de door hen verstrekte informatie omgaan. Ook mag u als betrokkene onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door ons te laten corrigeren.
Hebt u een vraag over privacy of bent u het niet eens over de manier waarop we met uw gegevens en/ of rechten omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via:
 • E-mail:
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Brief:
  NOVUM-Plus Zorg&Verpleging B.V.
  T.a.v. de Security officer
  Koemarkt 51-G
  1441 DB Purmerend
Bij de verwerking van persoonsgegevens hanteren wij een aantal beginselen:
 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie.
  Slechts persoonsgegevens die niet in strijd zijn met de wet worden verwerkt.
 • Doelmatigheid.
  De persoonsgegevens worden alleen gevraagd en verwerkt op basis van vooraf bepaalde, duidelijk omschreven, transparante doelen.
 • Juistheid.
  Slechts juiste en actuele persoonsgegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens die dat niet zijn worden gewist of gecorrigeerd.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid.
  De persoonsgegevens worden passend beveiligd en beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijke vernietiging of beschadiging. In geval van datalekken, zullen wij de betroffen onmiddellijk hieromtrent informeren en aangeven welke acties genomen moeten worden.
 • Minimale gegevensverwerking.
  Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om een goed beeld van de betrokkene te kunnen krijgen.
 • Opslagbeperking.
  Gegevens die niet meer nodig zijn worden gewist of gecorrigeerd, Bovendien worden gegevens die niet meer nodig zijn, niet langer dan de wettelijke termijn bewaard.